NVC         Våra Enheter 

031-776 00 00


Nätverkscentrum öppenvårdsgruppen 

Vi erbjuder en trygg behandlingsmiljö för unga inom psykosocial problematik

Nätverksarbete

Vi på Nätverkscentrum lägger stor vikt på att involvera den placerade ungdomens nätverk i förändringsprocessen.
Vid inskrivning kartlägger vi behov och resurser. Vi skapar en tidslinje och nätverkskarta tillsammans med ungdomen och andra enskilda människor som är viktiga i ungdomens nätverk. Målet är att ungdomen skall komma hem igen!
Det nya utlärda sättet att hantera svårigheter och motgångar i ungdomens vardag skall följa med på hemmaplan. Varje individ i ungdomens nätverk skall ha en fast och tydlig roll i ungdomens system.

ÖPPENVÅRD 

Nätverkscentrum erbjuder kvalificerad öppenvård till ungdomar och deras familjer med psykosocial problematik, där det av socialtjänsten bedöms finnas behov av stöd och behandling. Vi har också lång erfarenhet av arbete rörande ensamkommande ungdomar varför våra öppenvårdsinsatser även riktar sig mot familjer och ungdomar som har behov av stöd vad gäller att integrera sig i det svenska samhället. Nätverkscentrum tar emot alla ungdomar med någon typ av relations- eller psykosocial problematik, med undantag för ungdomar i aktivt missbruk eller där det finns klart definierade psykiatriska problem, exempelvis aktiv psykos. Behandlingsarbetet bygger på hur behovet ser ut och omfattar familjeterapi, individualterapi, integrationsarbete och kvalificerat kontaktmanskap. Vi utför även psykosociala utredningar som stöd för socialtjänsten. 


Galeri


Kontakta ossPLACERINGSRÅDGIVNING

  • Blerim Taraku                                                        0769-48 62 48